Przejdź do

Spoty reklamowe

Spoty reklamowe to nagrania audio/video, które mogą być emitowane w radiu lokalnym lub w radiu o szerszym zasięgu, a także w telewizji lokalnej, ogólnopolskiej oraz w Internecie. Krótkie nagrania reklamowe emitowane są w przerwach między programami albo w ich trakcie. Najczęściej długość takiego spotu to 30 sekund, ale spotykane są zarówno krótsze, jak i dłuższe formy reklam. Obecnie spoty reklamowe to główne źródło utrzymania prywatnych stacji telewizyjnych, czy też radiowych, a także duża część dochodów stacji publicznych. W przeciągu kilku lat spoty telewizyjne stały się często wykorzystywanym narzędziem również w Internecie. Akcje reklamowe pojawiają się w sieci najczęściej jako „wyskakujące okna” zawierające reklamę.

Z jakimi kosztami wiąże się taka produkcja oraz emisja spotu reklamowego? To wszystko zależy od zasięgu oddziaływania i czasu na jaki przyznawana jest licencja. W momencie gdy spoty reklamowe emitowane są w lokalnej rozgłośni radiowej, cena jest stosunkowo niska, natomiast gdy mamy już do czynienia z telewizją lokalną, cena takiej reklamy rośnie. Najwyższe stawki wiążą się ze spotami emitowanymi w telewizji ogólnopolskiej. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę coraz bardziej popularne nagrania do filmów umieszczanych w Internecie, okazuje się, że cena jest stosunkowo niska, gdyż oscyluje w granicach 600 zł netto. Warto wziąć pod uwagę tą formę zareklamowania produktu, ponieważ Internet w bardzo szybkim tempie staje się coraz większym i jednym z głównych nośników reklam.

Jeśli szukają Państwo lektorów doświadczonych w nagraniach do spotów reklamowych, wystarczy skorzystać z naszej wyszukiwarki, która z bazy wszystkich głosów pomoże wybrać ten jeden, idealnie pasujący do Państwa spotu reklamowego. Zaznaczając w filtrze naszej wyszukiwarki (w polu zastosowanie) opcję „Reklama”, po wciśnięciu przycisku Szukaj, ukaże się Państwu pełna lista głosów odpowiednich do spotów reklamowych. Głos czytający spoty reklamowe jest bardzo ważnym elementem całej reklamy, często to właśnie barwa głosu lektora przyciąga uwagę słuchaczy lub widzów i ma wpływ na to, czy potencjalny klient dokona zakupu reklamowanego produktu.