Przejdź do

Jak drogie są spoty radiowe?

Spoty radiowe to krótkie materiały reklamowe emitowane w przerwach między audycjami. Biorąc pod uwagę to, że w przekazie radiowym brak jest efektów wizualnych, reklamy radiowe koncentrują się na wrażeniach słuchowych oraz na oryginalnym sposobie przekazu. Producenci takich reklam starają się w pełni wykorzystać zmysł słuchu swoich odbiorców i zadziałać na ich wyobraźnię. Duży nacisk w tego typu reklamach kładzie się na dobór lektora. Często są to głosy osób znanych, rozpoznawalnych. Bardzo ważna jest również odpowiednia szybkość i czas wypowiedzi, a także język używany w takim spocie. Oprócz odpowiedniego głosu pojawiającego się w reklamie radiowej, ważne są również efekty dźwiękowe i muzyka. Różnego rodzaju slogany i piosenki przyczyniają się do szybszego zapamiętywania reklamy przez słuchacza. Spoty radiowe muszą być zwięzłe i czytelne, a także łatwe do zapamiętania i skupiające uwagę słuchacza.

Spoty radiowe zazwyczaj składają się z trzech zasadniczych części. Pierwsza część to wprowadzenie, czyli wspomniane wcześniej efekty dźwiękowe, ale także nazwa produktu lub intrygujące pytanie, które przyciągnie uwagę potencjalnego klienta. Kolejna część reklamy radiowej to rozwinięcie, w którym zazwyczaj przedstawione są korzyści płynące z zakupu reklamowanego produktu. W końcu trzecia część, czyli zakończenie spotu, które ostatecznie zaprasza do zakupienia produktu, zawiera argumenty popierające te zaproszenie oraz informacje, w jaki sposób możemy dokonać zakupu.

Pomimo rosnącej roli Internetu, spoty radiowe nadal są skuteczną formą reklamy, która jest stosunkowo niedroga. Reklamy radiowe realizowane przez nas zamykają się w kwocie 1000 zł netto, a w przypadku gdy mamy do czynienia z radiem lokalnym może to być nawet 300 zł netto. Warto również pamiętać o tym, że za każdym razem dostarczamy dwie wersje spotu, co umożliwia Klientowi wybór reklamy, która trafi do emisji radiowej.