Przejdź do

NATIVES w banku głosów

W naszym serwisie pojawiła się nowa kategoria głosów – NATIVES. W tej kategorii znajdują się lektorzy zagraniczni, którzy współpracują z naszym serwisem. Ponieważ posługują się oni językiem ojczystym, gwarantują najwyższą jakość nagrań w językach obcych. W najbliższych miesiącach będziemy poszerzać bank głosów o dalsze głosy polskie i zagraniczne.